Ons schoolplein

Het schoolgebouw wordt geheel omsloten door het speelterrein/speelplaats, dat voorzien is van een grote zandbak, een groot klimrek, een zonnewijzer, diverse klimtoestellen, verhogingen en verlagingen in de betegelde speelplaats, twee basketpalen, een groot schooltuingedeelte met een fruit-, bloemen-, en insectentuin. Hierin bevindt zich een solitaire bijen- en wespenmuur met observatiekast en een kleine poel. Daarnaast is er een buitenlesplaats gecreëerd, waar kinderen buitenlessen kunnen volgen. Eveneens is er een ruime speelgelegenheid voor de kinderen op het niet-betegelde gedeelte, achter de zandbak. Aan de buitenkant van het gebouw bevindt zich ook de opbergplaats van het buitenspelmateriaal, de buitenberging voor het schooltuinmateriaal en een buitentoilet.

Ons gebouw

De Kring is gehuisvest in een gelijkvloers schoolgebouw, met daarin 11 leslokalen (alle met een voorruimte), een speellokaal, een gymnastiekzaal, een grote centrale gemeenschapsruimte met een regiezolder, een centraal gesitueerde patio, een kopieerruimte, een teamkamer, een schoolleiderkamer, een keuken en een orthotheek.

Onze missie

Onder de missie van onze school verstaan we “de bestaansreden” van de school: “Wat doen we hier met zijn allen, voor wie doen we dat en waarom?”
In onze missie geven we de algemene doelstelling aan, die ons na aan het hart ligt en die we beschouwen als onze belangrijkste taakstelling. We zien onze missie als een “inspirerend perspectief”. Ofschoon we ons realiseren, dat we de missie mogelijk nooit helemaal zullen bereiken, willen we op onze weg ernaar toe veel realiseren.

Onze missie is kort en kernachtig:
We willen een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten op een prettige en zinvolle manier met elkaar kunnen samenleven. Een plek, waar gestreefd wordt naar een dusdanige manier van onderwijs geven dat er een evenwichtige aandacht bestaat tussen verstand, gevoel en lichaam en waarbij aan alle kinderen zoveel mogelijk kansen geboden worden om zich naar eigen kunnen optimaal te ontwikkelen.

Onze Visie

De visie is het beeld van de toekomst die we met ons allen willen creëren. Door de visie te formuleren laten we zien welke richting we willen inslaan en hoe het zal zijn als we op “de plaats van bestemming” aankomen. We zien onze visie als het fundament onder onze school.

Op onze school vinden wij het belangrijk dat elk kind, ongeacht geloof, levensovertuiging, culturele achtergrond of afkomst de mogelijkheid moet hebben om naar school te kunnen gaan en goed onderwijs te kunnen volgen. In onze ogen is de school (ook) een ontmoetingsplaats, waar kennismaking en respect voor andere opvattingen, denkbeelden en culturen van wezenlijk belang zijn. Er wordt actief ingegaan op verschillen om ervan te leren en iedereen in zijn of haar waarde te laten. Er is sprake van erkende ongelijkheid. De dialoog staat daarbij centraal.

Op De Kring stellen we ons ten doel kinderen te vormen tot tolerante, kritische, sociale en creatieve mensen die optimaal gebruik maken van al hun mogelijkheden. Wezenlijke kenmerken van het onderwijs op OBS De Kring zijn:

  • De instructie speelt een centrale rol, het is een essentiële voorwaarde voor goed onderwijs. De interactie leerkracht/leerling alsook de interactie leerling/leerling is zeer wezenlijk. Goed klassenmanagement en het effectieve instructiemodel zijn daarbij een essentiële onderdelen van ons onderwijs.
  • De school dient een veilige haven te zijn. Het hebben van vertrouwen in elkaar en van de leerkracht is hierbij een basisvoorwaarde.
  • Onze uitgangspunten vormen de criteria voor methoden en leermiddelen. Ons toets- en leerlingvolgsysteem is hierbij tevens uitgangspunt om leerlingen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling en aldus te komen tot opbrengstgericht werken.
  • De school is betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een breed perspectief en niet gebonden aan een bepaalde levensovertuiging.
  • Ouders worden serieus genomen en er vinden op diverse niveaus contacten met ouders plaats. Zij dragen samen met de leerkrachten verantwoording voor de ontwikkeling en opvoeding van het kind.

Openbaar onderwijs

U kiest voor een openbare school. Maar wat is nu het wezenlijke van een openbare school? Wat maakt een openbare school bijzonder en herkenbaar? Van oudsher is het bijzondere van openbaar onderwijs de algemene toegankelijkheid en de openbaarheid van bestuur. Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is in beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar.

Openbaar onderwijs kent geen drempels. Elke ouder kan zijn of haar kind op een openbare school onderwijs laten volgen,
ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Op een openbare school is ieder kind welkom. Daarom kiezen ouders vaak voor
een openbare school, willen leerkrachten, onderwijsassistenten en schoolleiders er werken. Een openbare school wil zoveel
mogelijk leerlingen in al hun verscheidenheid goed onderwijs bieden. Dat betekent dat onze scholen recht willen doen aan de
verschillen tussen onze leerlingen. Het betekent ook dat in onze scholen met elkaar gewerkt wordt aan het beeld, de sfeer en het karakter van de school.

Openbaar onderwijs staat niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met alle onderdelen van de maatschappij. In
Maastricht en het Heuvelland zijn binnen redelijke afstand van vele woonwijken, één of meerdere openbare scholen aanwezig.
OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo