Urenverantwoording

urenverantwoording 2012

Sociaal- emotionele vorming

In de alledaagse situaties besteden de leerkrachten veel aandacht aan de vorming van sociale vaardigheden. Dit gebeurt met de methode ”Kids tegen geweld”, die in elk leslokaal ophangen en maandelijks van thema veranderen. Eén keer in de middenbouw volgen alle leerlingen de training “Rots en water”. Deze training leert hun beter keuzes te maken voor hun eigen gedrag. De school kent daarnaast duidelijke schoolregels en afspraken die op papier staan. Aan het begin van ieder schooljaar worden de 9 basisschoolregels besproken, samen geformuleerd en door iedere leerling ondertekend. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling goed te kunnen volgen gebruiken wij “Viseon” van CITO als signaleringsinstrument. In de groep 6 t/m 8 wordt jaarlijks de pesttest afgenomen.

ICT onderwijs

Ict is niet meer weg te denken aan de maatschappij. Ict speelt een zeer grote rol op onze school. Alle klassen hebben een
digitaal schoolbord. In de groepen 1-2 hangt een touchscreen. Alle aanwezige computers. Digiborden en touchscreens zijn
aangesloten op ons computernetwerk. In elk lokaal staan 3 á 4 computers en daarnaast bezit de school ook verschillende
computereilanden. Alle leerlingen gebruiken de computers voor het oefenen van lesstof van diverse methodes, werken
met verdiepingsstof, informatie zoeken op internet en leren PowerPoint presentaties maken. We maken in de groepen 5 t/m 8
gebruik van de methode “Basisbits”.

Bewegingsonderwijs

Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij de methode”Vakwerkplan bewegingsonderwijs”. Dit plan is ontwikkeld door de gemeente
Maastricht. Alle gymlessen vinden plaats in de aangrenzende gymnastiekzaal.

Expressie

In alle groepen wordt aandacht besteed aan handvaardigheid, tekenen en muzikale vorming. Bij deze vakken is plezier belangrijk, maar ook het resultaat wordt niet uit het oog verloren. Daarnaast bieden deze vakken de leerlingen de mogelijkheid uitdrukking te geven aan hun gevoel.

Ieder jaar ligt het accent van ons kunst en cultuur onderwijs op een andere discipline. In de vorm van projecten komen de leerlingen met alle vormen van kunst en cultuur in aanraking. Verwonderen, ontdekken, ontmoeten en onderzoeken staan  hierbij centraal.

Verkeer

In alle groepen besteden wij aandacht aan het verkeer. Wij gebruiken daarvoor de methodes “Op voeten en fietsen“ en de
“Jeugdverkeerskrant”. Elk voorjaar doen de leerlingen van groep 7 een verkeersexamen.

Engels

In de groepen 7 en 8 maken wij gebruik van de methode: “Take it easy”.

Schooltelevisie

Groep 6 bekijkt “Nieuws uit de natuur”. In de groepen 7 & 8 wordt het school-tv weekjournaal bekeken.

Wereldoriëntatie

In groep 3 en 4 wordt wereldoriëntatie thematisch aangeboden. De groepen 5 t/m 8 werken met de methode “De grote reis”. In deze methode komen alle vakken zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde, biologie en geschiedenis aan bod.
Voor het onderdeel techniek maken wij gebruik van de Techniektorens.
OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo