Warme overdracht

Van elk kind dat in groep 8 de school gaat verlaten wordt door de leerkracht een onderwijskundig rapport ingevuld. Dit rapport
komt uiteindelijk via de centrale aanmeldingscommissie (zie schoolverlatersprocedure) in handen van de brugklascoördinator
die vervolgens de school bezoekt en met de groepsleerkracht een gesprek heeft over het kind en het ingevulde rapport.
Met het voortgezet onderwijs blijft de groepsleerkracht zeker gedurende de brugklasperiode intensief contact houden met de
brugklascoördinator. Daarnaast ontvangt de school ieder jaar de vorderingen van de ex-leerlingen tot en met het eindexamen.
Hierdoor kan bekeken worden of de verwijzing naar de vorm van voortgezet onderwijs de juiste was.

Schoolverlatersprocedure

De ouders van de leerlingen uit groep 8 (de schoolverlaters), ontvangen aan het begin van het schooljaar de schoolverlatersprocedure die geldt voor de (ouders van de) leerlingen uit groep 8. In deze procedure - die tot stand gekomen is in goed overleg tussen medezeggenschapsraad, oudergeledingraad en team van OBS De Kring - staat nauwgezet omschreven hoe de hele gang van zaken rond het studiekeuzeonderzoek van het NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau), de Citoeindtoets en het uiteindelijke schooladvies geregeld is. Ook hierin zijn weer verschillende momenten opgenomen waarop de ouders met de leerkracht overleg voeren over welke vorm van voortgezet onderwijs het meest geschikt is voor hun kind. Bij de start van het schooljaar en halverwege het jaar worden er over de uitleg van de procedure ouderavonden georganiseerd.

Rapportbesprekingen

De leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 krijgen 3 keer per jaar een rapport. Dat rapport is samengesteld uit de observaties,
indrukken en toetsgegevens van de periode die vooraf gaat aan het moment waarop het rapport verstrekt wordt. Meteen na het
verschijnen van het eerste en tweede rapport worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd om samen met de leerkracht op school van gedachten te wisselen over de voortgang van hun kind.

Indien de voortgang van de resultaten buiten de periodes van de rapporten aanleiding geeft tot nadere informatie of uitleg, worden de ouders van de desbetreffende kinderen vanzelfsprekend eerder benaderd. Het is op OBS De Kring nadrukkelijk de gewoonte dat er in situaties waarin dit noodzakelijk blijkt te zijn, tijd gemaakt wordt om te praten over de leerlingen. Dit kan zowel op initiatief van de ouders alsook na aangeven van de leerkracht gebeuren.

Voortgangsbesprekingen

Naast de voortgangsbesprekingen die de interne begeleider (IB) met alle leerkrachten op geregelde tijden houdt, vinden er ook
voortgangsbesprekingen plaats met de ouders van de kinderen. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elke ouder met
‘n kind in groep 1-2 een brief met daarin de procedure van de voortgangsbespreking vermeld. Hier staat exact omschreven wát
er in wélke periode gebeurt. Ook staat erin vermeld wanneer de leerkrachten contact opnemen met de ouders van een kind om
van gedachten te wisselen over de voortgang van hun kind (ten overvloede zij vermeld dat de ouders zelf ook te allen tijde contact kunnen opnemen met de school, om hierover een afspraak te maken). Tenslotte staat hierin vermeld wanneer en hoe bekeken wordt of een kind al dan niet door kan gaan naar de volgende bouw (groep 3).
OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo