Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie leerkrachten (personeelsgeleding) en drie ouders (oudergeleding). Zij denkt en beslist mee over beleidszaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

De medezeggenschapsraad is bevoegd om over alle aangelegenheden op de school voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan de schoolleiding.
Tevens heeft de MR een wettelijk vastgesteld instemmings- en adviesrecht over diverse onderwerpen waaronder: zorgplan; schoolregelement; beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn; de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs en het vaststellen van vakanties.

Het is voor de oudergeleding van de MR van essentieel belang om de mening, zorgen, standpunt of vragen van ouders te kennen omtrent regels, procedures, beslissingen en de gang van zaken in en om de school. Het is immers uw stem die we vertegenwoordigen.
Met die reden willen wij ons nogmaals voorstellen en duidelijk maken dat u ons altijd kan aanspreken of per email contact met ons kan leggen via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Zowel de vergaderdata als de notulen worden op deze website gepubliceerd.

De MR van OBS de Kring bestaat momenteel uit de volgende personen:

Personeelsgeleding
Mayke van Lieshout      secretaris
Ellen Huygen                vicesecretaris
Marie-José Hassing      penningmeester

Oudergeleding
Laurens Willems
Lotte Çiςek
Vera Gerstel

 MR Notulen

MR Jaarverslag

MR vergaderdata 2017-2018

Hieronder treft u de data waarop de medezeggenschapsraad bij elkaar komt:

maandag 18 september
dinsdag 31 oktober
woensdag 6 december
donderdag 11 januari
maandag 19 februari
dinsdag 27 maart
woensdag 9 mei
donderdag 14 juni

De vergaderingen starten om 20:00 en ronden om 22:00 af.

Ouderbijdrage

OBS De Kring organiseert, net als de meeste andere basisscholen in Nederland, jaarlijks een aantal activiteiten die niet tot het "normale" lesprogramma behoren.
Het gaat om activiteiten die door de meeste ouders als vanzelfsprekend worden ervaren en die door de kinderen heel erg op prijs worden gesteld.
Denk hierbij aan schoolreisjes, de Parade, het Vredesfeest en Sinterklaas.

Omdat deze activiteiten niet door het Ministerie vergoed worden, wordt hiervoor door de oudergeledingraad (OGR) jaarlijks een vergoeding aan de ouders van de leerlingen gevraagd.

Voor het schooljaar 2017 - 2018 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 35,00

We willen tot slot benadrukken dat:

  • de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage betreft.
  • Vanaf het derde kind uit één gezin welke tegelijkertijd op OBS de Kring zit, geen bijdrage wordt verwacht.
  • Indien u een minimum inkomen heeft, kunt u deze kosten terug krijgen van de gemeente. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de gemeente maastricht. 

https://www.gemeentemaastricht.nl/product/declaratieregeling-2-tegemoetkoming-in-de-kosten-van-kinderen/

OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo