Algemeen

Openbaar onderwijs

U kiest voor een openbare school. Maar wat is nu het wezenlijke van een openbare school? Wat maakt een openbare school bijzonder en herkenbaar? Van oudsher is het bijzondere van openbaar onderwijs de algemene toegankelijkheid en de openbaarheid van bestuur. Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is in beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar.

Openbaar onderwijs kent geen drempels. Elke ouder kan zijn of haar kind op een openbare school onderwijs laten volgen,
ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Op een openbare school is ieder kind welkom. Daarom kiezen ouders vaak voor
een openbare school, willen leerkrachten, onderwijsassistenten en schoolleiders er werken. Een openbare school wil zoveel
mogelijk leerlingen in al hun verscheidenheid goed onderwijs bieden. Dat betekent dat onze scholen recht willen doen aan de
verschillen tussen onze leerlingen. Het betekent ook dat in onze scholen met elkaar gewerkt wordt aan het beeld, de sfeer en het karakter van de school.

Openbaar onderwijs staat niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met alle onderdelen van de maatschappij. In
Maastricht en het Heuvelland zijn binnen redelijke afstand van vele woonwijken, één of meerdere openbare scholen aanwezig.

Stagiair(es)

OBS De Kring biedt elk jaar aan stagiair(e)s (zowel klassen- en onderwijsassistentes als studenten van de pedagogische academie basisonderwijs) de mogelijkheid om ervaring in het onderwijs op te doen. Tevens kunnen wij regelmatig een plek aanbieden t.b.v. een zogenaamde LIO-student (Leraar In Opleiding). Dit is een student, die in het laatste jaar van de opleiding is. Hij/zij zal gedurende een periode van het schooljaar de verantwoordelijkheid voor een gedeelte van de week voor een groep dragen. Het is de bedoeling dat de LIO-student alle facetten van het vak aan het eind van zijn/haar opleiding ervaart. De leerkracht die de student begeleidt, blijft eindverantwoordelijk.

Taken

Iedereen op OBS De Kring heeft naast zijn of haar groepstaak ook nog een aantal coördinerende taken. Zo zijn er coördinatoren voor ict, cultuur, stages, techniek, onder- & bovenbouw, schoolsport, lees- & taalonderwijs en verkeerseducatie.
De coördinator voor de tussenschoolse opvang is gedetacheerd vanuit het MIK en is op de dagen dat er overblijven is aanspreekbaar.

Onderwijsondersteundend personeel

Het team van OBS De Kring bestaat niet alleen uit leerkrachten. De dagelijkse gang van zaken op school wordt ondersteund door een conciërge. Daarnaast is er een administratieve kracht voor ½ dag per week op de school aanwezig.

Vakleerkracht

Aan OBS De Kring is een vakleerkracht muzikale en dansante vorming verbonden die eveneens alles op school rond natuur- en
milieueducatie coördineert. Daarnaast voorziet zij het team van onderwijsgevenden van praktische informatie over beweging(sleer).

Interne begeleiders

OBS De Kring beschikt over twee interne begeleiders, een voor groep 1 t/m 3 en een voor groep 4 t/m 8. Zij zijn in principe vrijgesteld van lestaken en houden zich voornamelijk bezig met de begeleiding van leerkrachten ten behoeve van kinderen met extra zorg. Samen met de groepsleerkrachten volgen zij de ontwikkeling van uw kind. Onze interne begeleiders hebben expertise op het gebied van de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling en vormen samen met de schoolleider het zorg(advies)team van onze school.

Schoolleiding

OBS De Kring beschikt over een schoolleider die vrijgesteld is van lestaken en dus volledig ambulant is. Daarnaast is er een aantal dagen per week een adjunct-schoolleider beschikbaar. Te samen met de twee intern begeleiders vormen zij het anagementteam van de school.

Bestuursstructuur

Medio 2006 heeft het Bestuur zich uitgesproken over een nieuwe bestuursstructuur. Het bestuur wenst te besturen op hoofdlijnen en geeft daartoe het bovenschools management een centrale rol in de beleidsvoorbereiding en uitvoering. Er is gekozen voor een bestuursfilosofie die uitgaat van Policy Governance.
OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo