Algemeen

Schooltelevisie

In groep 1-2 wordt wekelijks gekeken naar het schooltelevisieprogramma “Koekeloere”.

Zelfstandig werken

In de kleutergroepen gebruiken wij het planbord. De leerling hangt zijn naamkaartje bij een activiteit, zoekt zelfstandig de materialen op en gaat daarmee aan het werk. Dit bevordert de zelfstandigheid en verhoogt de betrokkenheid. Tegelijkertijd
levert dit extra mogelijkheden voor de leerkracht om de leerling individueel te begeleiden: passend onderwijs.
De activiteiten kunnen zijn constructiehoek, bouwhoek, themahoek, lees-schrijfhoek, verfbord, computer.

Werken in een thema

In de kleutergroepen wordt er thematisch gewerkt. Gedurende een bepaalde periode staan de activiteiten in het teken van één bepaald thema. Dit thema wordt bepaald door de seizoenen, feestdagen en/of belangstelling van de leerlingen. Omdat het van belang is dat de ontwikkeling van alle kinderen goed gevolgd wordt, heeft OBS De Kring in de afgelopen jaren een ontwikkelingsprogramma samengesteld, waarin alle domeinen aan bod komen. Hierbij kan het aanbod effectief worden afgestemd op de behoefte van de kinderen: de kleuters krijgen opdrachten die passen bij de eigen ontwikkeling. Het thema krijgt nog meer gestalte door het inrichten van een themahoek. De sociale ontwikkeling (het samen spelen), de emotionele ontwikkeling (het verwerken van gevoelens) en de taalontwikkeling worden hierdoor op een waardevolle manier gestimuleerd.

Dagritme

De dag van de kleuters in groep 1 en 2 verloopt volgens een bepaald dagritme. Elke dag hangen de kinderen in het lokaal de
dagritmekaarten op. Daarop staan afbeeldingen van de activiteiten van die schooldag. De leerlingen weten zo wat er gaat gebeuren.

Hoe werken we in groep 1-2?

De aanpak in de groepen 1-2 verschilt enigszins met die van de groepen 3 t/m 8. Ook de inrichting van de lokalen en de manier
van werken is anders. Het werken gebeurt vanuit de kring. De schooldag start in de kring, er wordt met werken gestart vanuit
de kring en de schooldag eindigt in de kring. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt in hoeken, in het speellokaal, aan tafels
en op de speelplaats. Jongste en oudste kleuters zitten op De Kring samen in een groep. Op deze manier wordt van jongs af
aan geleerd binnen de groep om te gaan met de verschillen die er zijn tussen de diverse kinderen. Verschillen in leeftijd, maar ook verschillen in aanleg, mogelijkheden en interesse. Hoelang een kind in een kleutergroep zit is niet meer zoals vroeger uitsluitend afhankelijk van de leeftijd. Aard, aanleg en mogelijkheden van het kind spelen hierbij ‘n belangrijke rol. Met name in groep 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op o.a. het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Halverwege groep 2 wordt besproken of een kind toe is aan groep 3.

Stichting Tussen de middag

b2ap3_thumbnail_LOGO.jpg
Stichting Tussen de Middag is gespecialiseerd in het organiseren van het overblijven in het basisonderwijs. Stichting Tussen de Middag is opgericht in 2014 en is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke partner voor een aantal basisscholen in regio Zuid-Limburg. Stichting Tussen de Middag organiseert momenteel op zeven basisscholen het overblijven, namelijk; OBS De Kring, BS Sint-Pieter (beide Maastricht), OBS Berg (Berg en Terblijt), BS Heilig Hart (Sibbe), BS de WereldSter en BS de Lindegaerd (beide Meerssen) en BS Brede School de Bron (Neerbeek).
Tijdens het overblijven worden kinderen van 4 jaar tot 12 jaar in het basisonderwijs opgevangen. Om deze opvang te kunnen organiseren heeft Stichting Tussen de Middag pedagogisch medewerkers in dienst als overblijfcoördinatoren en werkt Stichting Tussen de Middag met vrijwilligers. Stichting Tussen de Middag heeft momenteel organisatiebreed meer dan 70 vrijwilligers, die tijdens één of meerdere overblijfmomenten per week een handje meehelpen en het overblijven in samenwerking met de overblijfcoördinator en de school op een plezierige manier laten verlopen.

Visie & werkwijze Stichting Tussen de Middag
Stichting Tussen de Middag gaat uit van hetgeen het kind nodig heeft. Een prettige vorm van opvang waar kinderen graag komen en graag naar toe gaan en waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar een kind zich veilig en geborgen voelt, waar we kinderen als uniek beschouwen en de kinderen het waard zijn om gehoord en gezien te worden.
Ieder kind hoort zich tijdens het overblijven veilig en geborgen te voelen, dit is de basis voor ieder kind en de essentie van onze visie. Wanneer een kind zich prettig voelt dan zal het kind zich verder kunnen ontwikkelen.
Ieder kind is anders, dus uniek en moet zichzelf kunnen zijn tijdens het overblijven. Het is daarom belangrijk dat we ieder kind in zijn/haar waarde laten en ingaan op de wensen en behoeften van ieder kind. Dit doen we door goed naar ieder kind te luisteren. Hierbij hanteren we de visie van Janusz Korczak. Korczak beschrijft dat kinderen rechten hebben die gerespecteerd moeten worden en kinderen mogen zijn wie ze zijn. Wederzijds respect, vertrouwen en vergeving zijn hierbij van groot belang. Korczak ziet kinderen dan ook als een mini-maatschappij, waarin kinderen in samenspraak met andere kinderen beslissingen mogen maken, waar machtsvrije relaties bestaan en het recht op het bewust beleven van een verantwoorde dag.
Bovenstaande visie en werkwijze dragen bij dat kinderen met veel plezier overblijven, een fijne en gezellige tijd beleven, er graag naar toe gaan en de aandacht krijgen die ze verdienen!

Overblijven bij Stichting Tussen de Middag
Overblijven is de periode tussen de middag waarin kinderen worden opgevangen door het overblijfteam en er geluncht en gespeeld wordt. Deze opvangvorm wordt aangeboden iedere schooldag tijdens reguliere schoolweken, behalve de woensdag.
Tijdens het overblijven wordt er eerst geluncht. Het is de bedoeling dat kinderen een eigen lunchpakket van thuis meenemen. Het eetmoment vindt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht plaats. Dit draagt bij aan een prettiger verloop en kwaliteit van het overblijven. Er wordt tijdens het eetmoment ter assistentie van de leerkracht een vrijwilliger ingezet. Na het eetmoment wordt er bij voorkeur buiten gespeeld. Bij slecht weer worden de kinderen binnen opgevangen en het verdere verloop van het overblijven en de activiteiten hierop aangepast. Na het overblijven wordt er vervolg gegeven aan het lesprogramma.
Mocht u vragen hebben of uw kind aan- of afmelden voor het overblijven neem dan gerust contact op met de overblijfcoördinator van OBS De Kring, Ingrid Vrancken, Ingrid is te bereiken via tel.: 06-12079189 en e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Stichting Tussen de Middag is tijdens kantooruren te bereiken via tel.: 06-20521025 en via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tijdens feestdagen is Stichting Tussen de Middag gesloten. Gedurende schoolvakanties, studie- en vrije dagen heeft Stichting Tussen de Middag aangepaste openingsdagen- en tijden.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Tussen de Middag: www.stichtingtussendemiddag.nl. U vindt Stichting Tussen de Middag ook op Facebook en Twitter.

Met vriendelijke groet,
Stichting Tussen de Middag

Meer informatie over ons vind u hieronder:

Stichting Tussen de middag

Stichting Tussen de middag heeft op OBS de Kring een super team!

b2ap3_thumbnail_Team-OBS-De-Kring.jpg

Tevredenheidsonderzoek 2015

Hieronder treft U het verslag van het tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015

 Tevredenheidsonderzoek 2015

OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo