Algemeen

Bewegingsonderwijs

Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij de methode”Vakwerkplan bewegingsonderwijs”. Dit plan is ontwikkeld door de gemeente
Maastricht. Alle gymlessen vinden plaats in de aangrenzende gymnastiekzaal.

Expressie

In alle groepen wordt aandacht besteed aan handvaardigheid, tekenen en muzikale vorming. Bij deze vakken is plezier belangrijk, maar ook het resultaat wordt niet uit het oog verloren. Daarnaast bieden deze vakken de leerlingen de mogelijkheid uitdrukking te geven aan hun gevoel.

Ieder jaar ligt het accent van ons kunst en cultuur onderwijs op een andere discipline. In de vorm van projecten komen de leerlingen met alle vormen van kunst en cultuur in aanraking. Verwonderen, ontdekken, ontmoeten en onderzoeken staan  hierbij centraal.

Verkeer

In alle groepen besteden wij aandacht aan het verkeer. Wij gebruiken daarvoor de methodes “Op voeten en fietsen“ en de
“Jeugdverkeerskrant”. Elk voorjaar doen de leerlingen van groep 7 een verkeersexamen.

Engels

In de groepen 7 en 8 maken wij gebruik van de methode: “Take it easy”.

Schooltelevisie

Groep 6 bekijkt “Nieuws uit de natuur”. In de groepen 7 & 8 wordt het school-tv weekjournaal bekeken.

Wereldoriëntatie

In groep 3 en 4 wordt wereldoriëntatie thematisch aangeboden. De groepen 5 t/m 8 werken met de methode “De grote reis”. In deze methode komen alle vakken zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde, biologie en geschiedenis aan bod.
Voor het onderdeel techniek maken wij gebruik van de Techniektorens.

Rekenen

In groep 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de methode “Pluspunt”. De methode gaat uit van rekenproblemen vanuit de belevingswereld van kinderen en is er op gericht de leerlingen zelf inzicht te geven in het oplossen van die problemen.

Taal

Leerlingen die aan lezen toe zijn, krijgen de kans om zich daarbij verder te ontwikkelen. Een belangrijk aspect hierbij is de
leesbeleving: plezier in het lezen.

In groep 3 volgen de leerlingen systematisch lees- en taalonderwijs in de geïntegreerde methode “Veilig leren lezen”. Veilig leren lezen wordt ondersteund met een uitgebreid softwarepakket.

Vanaf groep 4 werken we met “Wie dit leest”. In deze methode komen alle vormen van het voortgezette leesonderwijs aan bod.
Vanaf het schooljaar 2012-2013 wordt deze methode vervangen door een nieuwe. Alle kinderen van school zijn lid van de
schoolbibliotheek en kunnen wekelijks een boek naar keuze meenemen.
OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo