Onze Visie

De visie is het beeld van de toekomst die we met ons allen willen creëren. Door de visie te formuleren laten we zien welke richting we willen inslaan en hoe het zal zijn als we op “de plaats van bestemming” aankomen. We zien onze visie als het fundament onder onze school.

Op onze school vinden wij het belangrijk dat elk kind, ongeacht geloof, levensovertuiging, culturele achtergrond of afkomst de mogelijkheid moet hebben om naar school te kunnen gaan en goed onderwijs te kunnen volgen. In onze ogen is de school (ook) een ontmoetingsplaats, waar kennismaking en respect voor andere opvattingen, denkbeelden en culturen van wezenlijk belang zijn. Er wordt actief ingegaan op verschillen om ervan te leren en iedereen in zijn of haar waarde te laten. Er is sprake van erkende ongelijkheid. De dialoog staat daarbij centraal.

Op De Kring stellen we ons ten doel kinderen te vormen tot tolerante, kritische, sociale en creatieve mensen die optimaal gebruik maken van al hun mogelijkheden. Wezenlijke kenmerken van het onderwijs op OBS De Kring zijn:

  • De instructie speelt een centrale rol, het is een essentiële voorwaarde voor goed onderwijs. De interactie leerkracht/leerling alsook de interactie leerling/leerling is zeer wezenlijk. Goed klassenmanagement en het effectieve instructiemodel zijn daarbij een essentiële onderdelen van ons onderwijs.
  • De school dient een veilige haven te zijn. Het hebben van vertrouwen in elkaar en van de leerkracht is hierbij een basisvoorwaarde.
  • Onze uitgangspunten vormen de criteria voor methoden en leermiddelen. Ons toets- en leerlingvolgsysteem is hierbij tevens uitgangspunt om leerlingen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling en aldus te komen tot opbrengstgericht werken.
  • De school is betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een breed perspectief en niet gebonden aan een bepaalde levensovertuiging.
  • Ouders worden serieus genomen en er vinden op diverse niveaus contacten met ouders plaats. Zij dragen samen met de leerkrachten verantwoording voor de ontwikkeling en opvoeding van het kind.
OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo