Verlof

In uitzonderlijke gevallen heeft een kind recht op verlof buiten de vrije dagen en vakanties die de school kent. Daar is echter
alleen sprake van in zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld een jubileum of familiefeest. Hier heeft de afdeling leerplicht van
de gemeente Maastricht speciale formulieren voor ontwikkeld. Deze formulieren kunt u - indien van toepassing - afhalen bij
de conciërge. Indien u denkt dat uw kind in aanmerking dient te komen voor bedoeld extra verlof, dan vult u zo’n formulier
tijdig (minimaal 14 dagen van te voren) in en geeft het af aan de schoolleiding. De schoolleiding beoordeelt dan of er sprake is van de “gewichtige omstandigheden” als vermeld in de leerplichtwet en keurt het verlof vervolgens goed of af.
Bij overlijden van familieleden hoeft zo’n formulier niet ingevuld te worden, maar kan men volstaan met de mededeling aan de
leerkracht.

Hoewel de leerlingen pas leerplichtig zijn vanaf 5 jaar, wordt het toch op prijs gesteld wanneer alle ouders hun zieke of anderszins afwezige kind op eenzelfde manier afmelden, dan wel verlof aanvragen - indien van toepassing.
Elke leerkracht is voorts verplicht om een registratie bij te houden van de leerlingen die (regelmatig) te laat komen en van alle leerlingen die om welke reden dan ook niet op school verschijnen. In geval van regelmatig te laat komen in de groep, worden de ouders daar in eerste instantie op aangesproken door de groepsleerkracht. Indien dit niet het gewenste effect heeft, nodigt de schoolleiding de ouders uit voor een gesprek hierover. Indien ook dit niet het beoogde resultaat oplevert, kan de schoolleiding besluiten dit te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Maastricht. Dit gebeurt overigens ook (verplicht) bij alle ongeoorloofde verzuim. Op deze wijze - zo heeft ervaring geleerd - is het schoolverzuim op een voor iedereen duidelijke manier te beperken. De ervaring leert dan ook dat vrijwel iedereen zich zonder meer aan de geldende regels houdt.

OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo