Rekenen

In groep 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de methode “Pluspunt”. De methode gaat uit van rekenproblemen vanuit de belevingswereld van kinderen en is er op gericht de leerlingen zelf inzicht te geven in het oplossen van die problemen.

Taal

Leerlingen die aan lezen toe zijn, krijgen de kans om zich daarbij verder te ontwikkelen. Een belangrijk aspect hierbij is de
leesbeleving: plezier in het lezen.

In groep 3 volgen de leerlingen systematisch lees- en taalonderwijs in de geïntegreerde methode “Veilig leren lezen”. Veilig leren lezen wordt ondersteund met een uitgebreid softwarepakket.

Vanaf groep 4 werken we met “Wie dit leest”. In deze methode komen alle vormen van het voortgezette leesonderwijs aan bod.
Vanaf het schooljaar 2012-2013 wordt deze methode vervangen door een nieuwe. Alle kinderen van school zijn lid van de
schoolbibliotheek en kunnen wekelijks een boek naar keuze meenemen.

Lezen

Leerlingen die aan lezen toe zijn, krijgen de kans om zich daarbij verder te ontwikkelen. Een belangrijk aspect hierbij is de
leesbeleving: plezier in het lezen. In groep 3 volgen de leerlingen systematisch lees- en taalonderwijs in de geïntegreerde methode “Veilig leren lezen”. Veilig leren lezen wordt ondersteund met een uitgebreid softwarepakket.

Vanaf groep 4 werken we met “Wie dit leest”. In deze methode komen alle vormen van het voortgezette leesonderwijs aan bod.
Vanaf het schooljaar 2012-2013 wordt deze methode vervangen door een nieuwe. Alle kinderen van school zijn lid van de
schoolbibliotheek en kunnen wekelijks een boek naar keuze meenemen.

Lesrooster

De dag van de groepen 3 t/m 8 verloopt ook volgens een bepaald dagritme. Elke dag hangen de kinderen in het lokaal hun
lesrooster op. Daarop staan alle activiteiten van die schooldag vermeld. De leerlingen weten zo wat er gaat gebeuren.

Hoe werken we in de groepen 3 t/m 8?

In de groepen 3 t/m 8 werkt de school zoveel mogelijk met jaargroepen. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde
leeftijd in principe bij elkaar in de groep zitten. Er is gekozen voor lesmethodes waarbij er niet alleen gecommuniceerd dient
te worden tussen leerkracht en leerlingen (ook wel interactie genoemd), maar waarbij er ook een ruime mogelijkheid bestaat
om zelfstandig te kunnen (leren) werken. De leerkracht legt alles heel grondig uit en oefent daarna nieuwe leerstof met de kinderen in. Vervolgens wordt er zelfstandig ver- & gewerkt. Kinderen die bij het oefenen nog moeite hadden krijgen op dat moment extra hulp van de leerkracht. Kinderen die echter snel met hun werk klaar zijn en de leerstof goed begrijpen, kunnen daarna zelfstandig verder met verdiepingsstof. Zo is er extra aandacht voor de leerlingen die iets meer aankunnen en ook voor de kinderen die wat meer moeite hebben met de basisstof.

Pauze

Halverwege de ochtend omstreeks 10 uur wordt er gepauzeerd. Zittend in de kring wordt het zelf meegebrachte eten en drinken
genuttigd.

Rekenen

Ook aan voorbereiden rekenen besteden we ruim aandacht. In de kring worden allerlei rekenactiviteiten gedaan, maar ook tijdens de werkles. Diverse ontwikkelingsmaterialen zijn specifiek gericht op reken- en wiskundige zaken als vormen, tellen, groeperen, verzamelen en begrippen als groter/kleiner dan, meer, minder en even veel. Daarnaast is er veel software voor de computers beschikbaar, waarbij kinderen op eenvoudige wijze kennis maken met reken- en wiskundeactiviteiten.

Taal

Op OBS De Kring is er veel aandacht voor de taalontwikkeling. De taalactiviteiten vinden in de kring plaats (een kringgesprek,
taalspelletjes en het vertellen van verhalen) maar ook tijdens een werkles.
We hanteren een activiteitenplan, waarbij we gebruik van verschillende bronnen zoals de jaarplanning voor groep 1 en
2. De methode “Schatkist” wordt hierbij geïntegreerd. De taalactiviteiten zijn gericht op woordenschat, beginnende eletterdheid,
fonemisch bewustzijn en letterkennis en mondelinge taalontwikkeling (zinsbouw en verhaallijn). Op deze wijze willen we kinderen nog beter voorbereiden op leren lezen. Alle kinderen van school zijn lid van de schoolbibliotheek en kunnen wekelijks
een boek naar keuze meenemen.

Bewegingsonderwijs

Elke dag besteden we aandacht aan spel en beweging. De activiteiten vinden plaats in het speellokaal en op de speelplaats.
Daarbij maken we gebruik van materialen die horen bij het spel binnen of buiten. Het accent ligt, naast de ontwikkeling van de
motoriek, ook op het samenspelen. Hierbij maken de leerlingen kennis met de afspraken en spelregels.
OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo