Externe procedure

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen, die bij de school betrokken is in te zien. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. De school is voor de behandeling van klachten aangesloten
bij een onafhankelijke klachtencommissie, “de landelijke klachtencommissie”(LKC). De LKC onderzoekt de klacht en
beoordeelt (na een hoorzitting) of de klacht gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies
aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen
de uiteindelijke beslissing.

Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon
kan u daarbij behulpzaam zijn, als u dat wenst. Deze vertrouwenspersoon is Frans Feron, vertrouwensarts bij de GGD
De LKC is gevestigd te Utrecht,

Postbus 85191
3508 AD Utrecht

telefoon 030-28095590 of fax 030-2809591.

U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of
een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Interne procedure

Sedert ruim 10 jaar is er een nieuwe klachtenregeling in werking getreden. Het doel van zo’n klachtenregeling is om problemen of misverstanden op te lossen, wanneer ouders (of leerlingen) een probleem of een klacht hebben. Vanzelfsprekend wordt er in eerste instantie getracht het probleem dáár op te lossen waar het is ontstaan. In de meeste gevallen probeert men het ontstane probleem het eerst te bespreken met de leerkracht van het kind. Mocht men daar niet tevreden over zijn dan kan men vervolgens bij de schoolleiding van de school terecht; dat kan zowel bij de schoolleider, alsook bij de adjunct-schoolleider. Soms zal dat afhangen van de aard van de klacht; een andere keer is dit weer afhankelijk van de taakverdeling die er binnen de schoolleiding is gemaakt. Vanzelfsprekend kiest u bij klachten over de schoolleiding zelf naar wie u toegaat.

Indien het niet lukt om met een van deze personen tot een goede afhandeling van de problemen te komen, kan men contact
opnemen met een van de twee contactpersonen van de school (voor namen, zie de website van de school). De Kring heeft er
bewust voor gekozen om twee personen tot contactpersoon te benoemen, een vrouwelijke en een mannelijke (leerkracht). Op
de eerste plaats in verband met de bereikbaarheid; niet iedereen is immers altijd aanwezig. Op de tweede plaats is gekozen
voor twee personen met een ander geslacht. De ervaring leert namelijk dat sommige problemen gemakkelijker met iemand van
het vrouwelijk geslacht besproken worden, terwijl voor andere zaken liever een man aangesproken wordt.

Mocht men daarna nóg niet tevreden zijn over de verdere afhandeling, dan kan een klacht ingediend worden bij het schoolbestuur of bij de klachtencommissie. Zoals al vermeld zijn er aan De Kring twee contactpersonen verbonden, waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naar toe kan gaan. Wie dat op onze school zijn, kunt u vinden
op deze website.

Elke ouder, leerling of leerkracht kan op hun een beroep doen als er problemen zijn, waar ze niet met iedereen over willen of
kunnen praten. Elk gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. Voor de duidelijkheid zij vermeld dat de contactpersonen er niet
zijn om het probleem op te lossen. Zij zullen in eerste instantie trachten het probleem te verhelderen en degene met de klacht
eventueel vervolgens terug verwijzen naar degene waar men het laatst is geweest. Indien die mogelijkheid zinloos (b)lijkt, kan men doorverwezen worden naar de vertrouwenspersoon of naar de klachtencommissie.

Men kan ook rechtstreeks terecht bij de vertrouwenspersoon, die functioneert als aanspreekpunt bij klachten en die verplicht is tot geheimhouding. De vertrouwenspersoon voor het openbaar onderwijs in Maastricht is de heer Frans Feron, als arts verbonden aan de GGD te Maastricht. Tenslotte zij vermeld dat het team van De Kring er van uit gaat, dat iedereen met (bijna) alle problemen in eerste instantie bij de directbetrokkene(n) terecht kan. De voorbeeldfunctie die iedere volwassene in dezen naar zijn/haar kind heeft, zal de “menswording” van ieder kind alleen maar te goede komen. Kinderen wordt vaak ook in eerste instantie gevraagd en geleerd om de problemen op te lossen met de directbetrokkene(n).
OBS de Kring
Stellendaal 15,
6228 GC Maastricht
Tel: 043-3611647
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
logokring 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht

tel: 043 4100300

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 logo